Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354404

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin kuruluş aşamalarından biri değildir?


Şirket sözleşmesinin, tek ortaklı limited şirketlerde taahhütnamenin düzenlenmesi ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması

Esas sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve tamamının şartsız ödeneceğinin üstlenilmesi

Ön ortaklığın kurulması

Ön ortaklığın kurulması ile şirketin tescil ve ilan edilmesi arasındaki işlemlerin yapılması

Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi


Yanıt Açıklaması:

Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, limited şirketin kuruluş aşamalarından biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum