Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354665

Aşağıdakilerden hangisi batıl kararlardan biri değildir?


Belli bir sakatlık nedeniyle, baş­tan itibaren kendilerine bağlanan hukuki sonucu doğurmayan ve geçerli hale getiri­lemeyen kararlar

Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar

Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözet­meyen kararlar

Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez ni­telikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar,

Diğer organların devredilemez yetkilerine gi­ren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar


Yanıt Açıklaması:

TTK’da genel kurul kararlarının butlanı ve ip­tali düzenlenirken, yönetim kurulu kararları için yalnızca butlana yer verilmiştir. Bazı hallerde yö­netim kurulu kararlarının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Bunun için tespit davası açılması gerekir. Buna göre özellikle şu kararlar ba­tıl kararlardır:

- Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar,

- Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözet­meyen kararlar,

- Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez ni­telikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar,

- Diğer organların devredilemez yetkilerine gi­ren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum