Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357553

Kanunda veya esas sözleşmede gösterilen bir sebebin gerçekleşmesi halinde, şirketi sona erdirme yetkisine sahip kişi veya makamlarca şirkete son verilmesine ne denir?


İnfisah

Fesih

Müteselli

İflas

Tasfiye


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketin sona erme nedenleri infisah ve fesih başlığı altında toplanabilir. İnfisah, irade dışı, şirketin kendiliğinden sona ermesi; fesih ise iradi olarak ve mahkeme kararıyla sona ermesidir.

Fesih: Kanunda veya esas sözleşmede gösterilen bir sebebin gerçekleşmesi halinde, şirketi sona erdirme yetkisine sahip kişi veya makamlarca şirkete son verilmesidir. Genel kurul kararıyla sona erme ve mahkeme kararıyla sona erme şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum