Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350955

Çekte vade olmadığından, uygulamada çeki düzenleyenler, vade amacı ile ileri tarihli çek dü- zenlemekte, çekin bu tarihten önce ibrazını engellemek için de, “iş bu çek gününde muteberdir”, “tarihinden önce ödenemez” ve benzeri kayıtlar yazmaktadırlar. Bu kayıtlara ne denir?


Hamiline kaydı

Vade kaydı

Lehdar kaydı

Gününde muteber kaydı

Kabul kaydı


Yanıt Açıklaması:

Gününde Muteberdir Kaydı: Çekte vade olmadığından, uygulamada çeki düzenleyenler, vade amacı ile ileri tarihli çek dü- zenlemekte, çekin bu tarihten önce ibrazı- nı engellemek için de, “iş bu çek gününde muteberdir”, “tarihinden önce ödenemez” ve benzeri kayıtlar yazmaktadırlar. Bu tür kayıtlar geçerli değildir, ancak bu durum çekin geçerliliğini etkilemez.

Yorumlar
  • 0 Yorum