Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351044

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette genel kurulun yetkilerinden değildir?


Limited şirketin karar organıdır.

Yürütme yetkisi vardır.

Müdürlere ilgili ibra kararı verir.

Finansal tablolar hakkında karar alır.

Şirket sözleşmesini değiştirebilir.


Yanıt Açıklaması:

Genel kurul bütün ortakların katılımı ile oluşur ve limited şirketin karar organıdır. Yürütme yetkisi yoktur. Genel kurul, ortakların ortaklık haklarını kullandıkları, müdürleri seçen ve görevden alan, müdürlere ilgili ibra kararı veren, finansal tablolar hakkında karar alıp, kâr dağıtımına karar veren, şirket sözleşmesini değiştirebilen ve Kanunda belirtilen devredilemez nitelikteki kararları alma yetkisine sahip organdır. Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

Yorumlar
  • 0 Yorum