Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #351765

Aşağıdakilerden hangisi çekin özelliklerinden değildir?


Nama, emre ve hamile düzenlenebilir

Ödememe halinde hamilin çek borçlularına karşı başvuru hakkı doğar

Çekte kabul geçerlidir

Çekte rehin cirosu olmaz

Çekte vade yoktur; çek görüldüğünde ödenir


Yanıt Açıklaması:

Muhatap, bir banka veya Bankacılık Kanununa tabi olan kuruluşlardır, Çekte kabul geçersizdir, Çek nitelikli bir havaledir. Nama, emre ve hamile düzenlenebilir, Çekte "muhatabın cirosu" geçersizdir, Çekin muhatap lehine ciro edilmesi makbuz hükmündedir, Çekte vade yoktur; çek görüldüğünde ödenir, Çekten caymak mümkündür (Çekte ödenmeme halinde müracaat hakkının kullanılabilmesi için, mutlaka protesto düzenlettirmek zorunluluğu yoktur. Doğrudan doğruya çek üzerinde tespit ve tevsik olunabilir, Ödememe halinde hamilin çek borçlularına karşı başvuru hakkı doğar, Çekte zamanaşımı süreleri ibraz süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlar, Çekin karşılıksız olmasından dolayı ödenmemesi halinde, hukuki sorumluluğun yanı sıra idari yaptırım da söz konusu olur ve Çekte rehin cirosu olmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum