Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354392

Limited şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Limited şirket bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi ile kurulabilir.

Ortakların tamamı sadece gerçek kişiler veya sadece tüzel kişilerden oluşabileceği gibi bir kısmı gerçek kişi bir kısmı tüzel kişilerden oluşabilir.

Tek ortaklı limited şirket kurulamaz.

Ortakların oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır.

Anonim şirkette olduğu gibi ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür.


Yanıt Açıklaması:

Tek ortaklı limited şirket kurulabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum