Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357747

Aşağıdakilerden hangisi bononun ihtiyari unsurlarından birisidir?


Ödeme yeri

Düzenleme yeri

Lehtar

Faiz

Düzenleyenin imzası


Yanıt Açıklaması:

Bononun ihtiyari unsurları;vade, faiz, sorumsuzluk kaydı, menfi emre kaydı ve protestodan muafiyet kaydıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum