Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #359909

Bir payın itibari değeri ile çıkarıldığı bedel arasında bulunan farka ne ad verilir?


Prim

Fark

Kar

İhraç farkı

Komisyon


Yanıt Açıklaması:

Esas sözleşmede hüküm bulunması veya genel kurul kararı alınması halinde, payların itibarî değerinden yüksek bir bedelle (Primli pay) çıkarılabilmesi mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum