Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #951840

İşçi (i), iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretini alamadığı gerekçesiyle işveren (X)'e dava açmıştır. (İ)'nin,  işçi sendikası (S)'den davayı takip etmesine dair talebi olmamıştır. Ancak bir hafta sonra (İ) ölmüştür. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ)'nin açtığı dava bir ay süreyle devam eder.

Davayı (İ) adına devlet yürütür. 

Davayi (İ) adına işveren sendikası yürütür. 

(İ)'nin mirasçılarının onayıyla (S) davayı takip yetkisine sahip olur. 

(X)'in onayıyla (S) sendikası davayı takip yetkisine sahip olur. 


Yanıt Açıklaması:

D şıkkı doğrudur. Sendikalar, yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak ve bu nedenle açılmış davada davayı takip yetkisine sahiptir. Yargılama sürecinde üyeliğin sona ermesi üyenin yazılı onay vermesi kaydıyla bu yetkiyi etkilemez.

Yorumlar
  • 0 Yorum