Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #952115

İşçi (İ), 01.01.2018 tarihinde, yönetim kurulu kararıyla sendika üyeliğinden çıkarılmıştır. Karar 01.02.2018 tarihinde (İ)'ye tebliğ edilmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ), çıkarma kararına karşı 15.02.2018 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarama kararına karşı 03.03.2018 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarma kararına karşı 03.03.2019 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarama karraına karşı 01.06.2019 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarma karraına karşı 01.02.2019 tarihine kadar dava açmalıdır. 


Yanıt Açıklaması:

B şıkkı doğrudur. Yazılı bildirim kendisine tebliğ edilen üye, bu karara karşı, kararın kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde mahkemeye (İş Mahkemesine) itiraz edebilir. Otuz günlük süre istisnai haller dışında bir aya denk gelmeyeceği gibi, bir hak düşürücü süredir. Olayımızda şubat ayından itibaren yapılacak sayımla otuz günlük sürenin son gününün 03.03.2018 tarihi olduğu anlaşılır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum