Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #953043

87 sayılı ILO Sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi çalışanların ve işverenlerin menfaatlerine hizmet ve bu menfaatleri savunma amacı güden her türlü kuruluş biçiminde tanımlanmıştır?


Örgüt

İşçi

İşveren

Grev

Lokavt


Yanıt Açıklaması:

Anılan uluslararası belgelerden Türkiye tarafından onaylanan 87 sayılı ILO Sözleşmesinde doğrudan greve ilişkin açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, sözleşmenin 10. maddesinde örgüt, çalışanların ve işverenlerin menfaatlerine hizmet ve bu menfaatleri savunma amacı güden her türlü kuruluş biçiminde tanımlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum