Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #954380

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kuruluş kavramı içerisinde yer alır?


Konfederasyon

Federasyon

İşçi Birliği

Merkezi Örgüt

İşçi Kolektifleri


Yanıt Açıklaması:

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda işçi ve işverenlerin oluşturdukları örgütsel yapıları ifade etmek üzere genel olarak “kuruluş” kavramına yer verilmiştir. Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kuruluş kavramının sendika ve konfederasyonları ifade ettiği belirtilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum