Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #963104

Üyelik ve dayanışma aidatları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Sendika üyelerinin aidat ödeme borcu sendika üyeliğinden kaynaklanan yan borçtur.

Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

yetki belgesi alamayan işçi sendikasının üyeleri açısından check off (kaynakta kesme) sistemi öngörülmüştür.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda üyelik aidatı için bir üst sınır ön görülmemiştir.

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, imza tarihinden geçerlidir.


Yanıt Açıklaması:

Sendika üyelerinin aidat ödeme borcu sendika üyeliğinden kaynaklanan temel borçtur. Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir (m.18/1). Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir (m.18/2). Başka bir ifade ile yetkili işçi sendikasının üyeleri açısından check off (kaynakta kesme) sistemi öngörülmüştür. Diğer sendikalar da ise üyelik aidatı üye tarafından sendikaya ödenir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda üyelik aidatı için bir üst sınır ön görülmemiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum