Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #993221

I. Sendikalar hukuku,

II. Toplu iş sözleşmesi hukuku,

III. Dernekler hukuku,

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş hukukunun kısımları arasında yer alır?


Yalnızca III

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Toplu iş hukuku başlıca 2 kısımdan oluşmaktadır:
• Sendikalar hukuku,
• Toplu iş sözleşmesi hukuku.

Yorumlar
  • 0 Yorum