Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #993339

Sendika en az kaç işçi veya işverenin biraraya gelmesiyle kurulabilmektedir?


3

4

5

6

7


Yanıt Açıklaması:

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum