Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #993862

İşçi ve işverenlere tanınan çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisine ne ad verilir?


Sendikaların saflığı ilkesi

Bireysel sendika özgürlüğü

Toplu iş sözleşmesi özerkliği

Sendikaların kontrolü ilkesi

Sendikaların sadeliği ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Anayasa’nın 53. maddesine göre, işçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Bu şekilde işçi ve işverenlere tanınan çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisine toplu iş sözleşmesi özerkliği adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum