Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #994007

I. Temelini Anayasa’dan alan temel hak ve özgürlüklere aykırı toplu iş sözleşmesi
hükümleri öngörülemez. 

II. Toplu iş sözleşmelerine ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla hüküm getirilemez. 

III. Toplu iş sözleşmeleri kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz. 

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla sosyal taraflara tanınan kural koyma yetkisine getirilen sınırlamalar arasında yer alır? 


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla sosyal taraflara tanınan kural koyma yetkisi şu sınırlamalara tabidir;
1. Bu düzenleme yetkisi öncelikle amacıyla sınırlıdır. Bu amaç Anayasa’nın 53. maddesinde, işçiler ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek şeklinde belirtilmiştir. Şu halde bu amaç dışında bir amaca yönelik olarak toplu iş sözleşmesi bağıtlanamaz.
2. Toplu iş sözleşmesi özerkliğinden hareketle yine temelini Anayasa’dan alan temel hak ve özgürlüklere aykırı toplu iş sözleşmesi hükümleri öngörülemez. 
3. Toplu iş sözleşmeleri ile Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı, ayrımcı düzenlemeler getirilemez. 

4. Toplu iş sözleşmeleri kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum