Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1036138

Teşmile ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Teşmil uygulaması yapılabilmesi için öncelikle yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin varlığı aranacaktır.

Toplu iş sözleşmelerinin ihtiyari hükümleri ve özel hakeme başvurma hakkındaki
hükümleri teşmil edilemez.

Sadece normatif hükümler teşmile konu olabilir.

Cumhurbaşkanı, teşmil kararı vermeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görüşünü almak zorundadır

Teşmil kararnamesi, gerekçeli olmak zorundadır.


Yanıt Açıklaması:

Teşmil kararı vermeden önce Cumhurbaşkanı, Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü almak zorundadır. Yüksek Hakem Kurulu on beş gün içinde görüşünü bildirecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum