Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1109832

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflar dışında hangi makama sözleşmenin nüshaları verilmelidir?


Cumhurbaşkanlığı

İŞKUR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı


Yanıt Açıklaması:

Toplu görüşmeler sonunda taraflar anlaşma sağlayabilirse, görüşmelere katılan taraf temsilcileri üzerinde anlaşılan metni imzalarlar ve böylece toplu iş sözleşmesi meydana gelmiş olur. Toplu iş sözleşmesi, dört nüsha olarak hazırlanır. Doğal olarak sözleşmenin birer nüshası taraflarda kalacaktır. İki nüsha ise çağrıyı yapan tarafça imza gününden başlayarak altı işgünü içersinde görevli makama iletilir (m.48/I). Görevli makam olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bir nüshayı kendileri için saklarlar. Kalan bir nüshayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderirler. Bakanlık bu nüshayı saklar.

Yorumlar
  • 0 Yorum