Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #953828

İşçi (İ)'nin işe geç gelmesi nedeniyle işveren (A) ücretten kesme cezası uygulamıştır. (İ) ise işe yalnızca bir gün geç kaldığını, kendisine beş günlük ceza uygulanmış olduğunu ileri sürmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?

 


Toplu iş uyuşmazlığı

Eda uyuşmazlığı

Tespit uyuşmazlığı

Menfaat uyuşmazlığı

Bireysel iş uyuşmazlığı


Yanıt Açıklaması:

E şıkkı doğrudur. Bireysel ve toplu iş uyuşmazlığı ayrımında, uyuşmazlığın niteliği ve konusu değil, uyuşmazlığın tarafları dikkate alınmaktadır. Bireysel iş uyuşmazlıkları, işçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Sözgelimi; işverenin işçiye ücretini hiç ya da zamanında ödememesi, İş Kanunu’nda belirtilen sınırlayıcı düzenlemelere riayet etmeden ücret kesme cezası uygulaması, iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesini herhangi bir neden yahut geçerli bir neden göstermeksizin feshetmesi, işçinin hırsızlık yaptığı iddiasıyla iş sözleşmesini derhal feshetmesi gibi hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, bireysel iş uyuşmazlıklarıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum