Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #953892

İşçi (İ), altı aylık çalışmasının karşılığını alamamıştır. (İ)'nin, işveren (A)'ya karşı açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?


Tespit davası

Ceza davası

Manevi tazminat davası 

Eda davası

Yorum davası 


Yanıt Açıklaması:

D şıkkı doğrudur. Toplu iş sözleşmesi taraflarından birinin toplu iş sözleşmesinden doğan borçlarını yerine getirmemesi halinde, diğer taraf eda davası açabilir. İşçilerin de işveren aleyhine eda davası açabilmeleri mümkündür. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 53. maddesi gereğince, toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında, temerrüt tarihinden itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum