Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #979229

Anayasa’nın 53. Maddesinde işçi ve işverenlere çalışma koşullarını serbest belirleme hak ve yetkisi tanınmıştır, “toplu iş sözleşmesi özerkliği” adı verilen bu yetkiye dayalı çalışma koşullarını serbestçe belirlenmesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal özerklik

Toplumsal özerklik

Çalışma özerkliği

Hak tanıma özerkliği

Çalışma koşulları özerkliği


Yanıt Açıklaması:

Anayasa’nın 53. maddesinde işçi ve işverenlere çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisi tanınmıştır. Toplu iş sözleşmesi özerkliği ya da sosyal özerklik olarak da adlandırılan bu yetkiye dayalı olarak, işçi sendikaları ile işveren sendikaları ya da sendika üyesi olmayan işverenler, toplu iş sözleşmeleri ile bu şekilde bir hak tanınmasının amacına ve kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla çalışma koşullarını serbestçe belirleyebilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum