Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #986826

I. İşçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları II. İşten uzaklaştırmanın işyerinde yürütülen faaliyetin kısmen durmasına yol açacak nitelikte olması III. İşten uzaklaştırmanın işverenin veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak gerçekleştirilmesi Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri lokavtın unsurları arasında yer alır?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Lokavtın unsurları şunlardır:
• İşçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları,
• İşten uzaklaştırmanın işyerinde yürütülen faaliyetin tamamen durmasına yol açacak nitelikte olması,
• İşten uzaklaştırmanın işverenin veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak gerçekleştirilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum