Toplu İş Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #992056

  1. Kapsam dışı bırakılan işçiler
  2. Zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar
  3. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan işçiler

Yukarıda verilenlerden hangileri toplu iş sözleşmesinden yararlanmayacak olan işçilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacak olanlar şunlardır:
• Kapsam dışı bırakılan işçiler,
• İşveren vekilleri,
• Greve katılmayan işçiler,
• Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan işçilerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum