Toplum ve İletişim 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Toplum ve İletişim 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19 Aşağıdakılerden hangısı yeni medyayı geleneksel medyadan farkıııasman ozellıklerden nm deg" ıldır? A) BHan asıemıaıga anda seçHemeesw B) Bügmın mıesew olmasw c) Ananda gen bNdwm yapHemeesw D)Farkh nnguerm lek mr anamda b<r|eşnmeb41mesw E) Hehşwmm asenkron olebwmesw
Yorumlar
  • 0 Yorum