Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #781387

Radyo, televizyon ve sinema gibi anlaması ve takip edilmesi kolay kitle iletişim araçlarının hızla yaygınlaşması, yazılı kültür ürünlerine yönelik talebin azaltmasına yol açmıştır. Bu bağlamda talebin azalması kendini nasıl göstermiştir?


Mekan uygunluğu
Baskı kalitesinde düşüş
Kültürel karmaşa
Zaman kısıtlaması
Tiraj düşüşü

Yanıt Açıklaması: Günümüz Türkiye’sinde çok sayıda gazete yayımlanmasına ve dağıtım olanakları artmış olmasına rağmen ülkenin nüfusuyla kıyaslandığında toplam tiraj hayli düşüktür. Ekonomik ve demokratik açılardan daha gelişmiş toplumlarda yaklaşık her eve bir gazete girmektedir. Oysa Türkiye gibi henüz ekonomik ve kültürel gelişimi sürmekte olan toplumlarda gazetelerin tiraj sorunu vardır. Avrupa toplumlarında günlük gazetelerin ortaya çıkmasından önce yaygınlaşan bir kitap kültürü vardır, dolayısıyla gazetelerin tutunması zor olmamıştır. Ülkemizde ise bir kitap kültürünün yerleşmeden gazetelerin ortaya çıkması; zaten geç kullanıma başlanan matbaanın yanı sıra radyo, televizyon ve sinema gibi anlaması ve takip edilmesi kolay kitle iletişim araçlarının hızla yaygın kullanıma kavuşması, yazılı kültür ürünlerine yönelik talebi daha da azaltmış, basının bir tiraj sorunu olmasına yol açmıştır. Bu bilgilerin ışığında doğru cevabın E şıkkı olduğu görülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum