Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80584

I. Bir kişi, grup ya da kuruluşun kaynak konumunda olması,II. İletilerin hızlı ve sürekli biçimde yayılmasıIII. Alıcının iletiyle ilgili geri bildirimi VI. Alıcı sayısının bir ya da daha fazla olması V. Araçların kullanılmasıYukarıdakilerden hangileri kitle iletişiminde ön plana çıkar?


I, II ve IV
I, II ve III
I, II, III ve IV
I, II ve V
Hepsi

Yanıt Açıklaması: III. maddedeki "Alıcının iletiyle ilgili geri bildirimi" noktadan noktaya iletişimde önem arzeder, VI. maddedeki "Alıcı sayısının bir ya da daha fazla olması " ise noktadan kitleye iletişimde bir kişi kitle ya da yığın oluşturamayacağından, bu madde de yanlıştır. I, II ve V. maddeler ise kitle iletişimin ön koşullarıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum