Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #781382

15. yüzyılda, gazetelerin ortaya çıkıp gelişmesine koşut olarak, bol miktarda üretimi başlayan kağıdın hammaddesi nedir?


Odun
Keten ve pamuk
Hayvan derisi
Kumaş
Kil tablet

Yanıt Açıklaması: Kâğıt, yazıyla ifade edilen duygu ve düşüncelerin biriktirilmesini, taşınmasını, başka insanlara ve daha sonraki nesillere aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Kâğıttan önce kurutulmuş hayvan derisi, ağaç ve taş parçacıkları, kil tabletler, kumaş ve benzeri maddelerin yüzeylerine yazı yazıldığı bilinmektedir. Ancak, bu maddelerin yeterince kullanışlı olmaması; örneğin kil tabletlerin taşımak için çok ağır; taşın yazı yazmak için çok sert; kumaş veya hayvan derilerinin ise çabuk deforme olması insanları daha kullanışlı ve dayanıklı bir baskı maddesi arayışına yöneltmiştir. Çin’de M.S. 200 yılından itibaren keten ve pamuklu paçavralardan bir çeşit kağıt üretimi yapıldığı bilinmektedir. Arapların Çinlilerle yaptıkları savaşlarda bu kağıdı ülkelerine taşıdıkları, 14. yüzyılda Avrupa toplumlarının Endülüs yolu ile Müslümanlardan, kökeni Çin’e uzanan kağıdı öğrendikleri ve üretimine başladıkları öne sürülmektedir. 15. yüzyıla gelindiğinde ise gazetelerin ortaya çıkıp gelişmesine de koşut olarak, hammaddesi odun olan kağıdın bol miktarda üretimi başlamıştır. Kağıt, yazı yazma ve yazılı ürünü dağıtmayı fiziksel açıdan kolaylaştırırken matbaanın teknolojik evrimine de katkı sağlamıştır. Bu bilgilerin ışığında doğru cevabın A şıkkı olduğu görülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum