Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #548201

Fizik bilimi, elektrik enerjisinin keşfiyle hangi alana yoğunlaşmıştır?


Kinetik

Elektromanyetik

Akışkan fiziği

Parçacık fiziği

Integral


Yanıt Açıklaması:

Bin yedi yüzlerin ikinci yarısına kadar, daha çok elle tutulur ve gözle görülür nesneleri açıklamaya çalışan bir bilim dalı olan fizik, elektrik enerjisinin keşfiyle birlikte elektromanyetik kavramı üzerinde yoğunlaşmaya başlar. Özellikle Faraday’ın, elektrik yüklerinin yalnız birbirlerini değil, çevrelerini de etkilediğini keşfetmesi, radyo dalgalarının bulunması sürecinin ilk adımını oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum