Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #655095

  1. Sanayileşmeyle ortaya çıkan sınıfsal çatışmalar modern liberalizm ve sosyalizm gibi düşünce akımlarının ortaya çıkmalarına sebep olmuştur.
  2. Sanayi Devriminin döneme damgasını vuran ürün demir, kömür ve bunların birlikteliğinden ortaya çıkan demiryoludur.
  3. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi kesiminin yoksulluğu büyük oranda azalmıştır.
  4. Sanayi Devrimi nüfusun merkezlerde, yani kentlerde toplanmasına yol açmıştır.

Sanayi Devrimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Sanayi Devrimi, bilimsel buluşlara dayalı teknolojik ilerlemeyle, sosyo-ekonomik ve kültürel değişim boyutlarını taşır. Sanayileşmeyle ortaya çıkan gelişmeler, toplumsal rahatsızlıklara da neden olmuştur. Bu toplumsal, sınıfsal çatışmalar ve gerginlikler yeni düşünceler ortaya çıkarmıştır. Bunların en önemlileri modern liberalizm ve sosyalizm düşünceleridir. Teknolojik açıdan bakıldığında, demir ve çelik temel maddedir. Kömür, buhar makinesi, elektrik, petrol, içten patlamalı motorlar mekanik güç olarak kullanılmaya başlamıştır. Demiryolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, telgraf aracılığıyla insan coğrafi uzaklığı yenmiştir. Sanayi Devrimi öncesinde tarım, hayvancılık ve zanaata dayalı üretim biçimi dağınık bir yerleşim yapısı oluştururken, Sanayi Devrimi nüfusun merkezlerde, yani kentlerde toplanmasına yol açmıştır. Buna paralel olarak nüfus hızla artmıştır. Sanayi Devriminin etkileri toplum yaşantısının bütün alanlarında hissedilmiştir. Seri üretim yapan makineler, üretimi önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak düzeyde ilerletmiştir. Ama bu makineleri çalıştıran işçilerin durumu aynı şekilde ilerlememiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum