Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #655112

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini bu araçların demokratik toplumlardaki yerleri, konumları ve sistemle bütünleşmeleri açısından ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Ampirik akım

Marksistler 

Eleştirel akım

Değişimciler

Tutucular 


Yanıt Açıklaması:

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri toplum bilimcilerin çalışma konuları arasındadır. Bu konudaki çalışmaların temel yaklaşımlarından biri davranışsal sosyo-psikolojik “ampirik” akıma dayanır. Bunlar daha çok Amerikan toplum bilimcilerin yaptıkları çalışmalardan oluşur. Ampirik akım içinde yer alan çalışmalarda, kitle iletişim araçları demokratik bir toplumdaki yerleri, konumları ve sistemle bütünleşmeleri açısından ele alınmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum