Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #402867

Kitle iletişim araçlarının toplumlarda var olan siyasal, ekonomik, kültürel ilişkileri ve bir bütün olarak egemen ideolojiyi yeniden üreten araçlar olarak gören toplum bilimsel akımın adı nedir? 


Bireyci akım
Eleştirel akım 
Ampirik akım 
Kültürel akım
İdeolojik akım

Yorumlar
  • 0 Yorum