Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #655071

  1. Telgraf
  2. Fotoğraf
  3. Radyo
  4. Film
  5. Matbaa

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde yukarıda verilen iletişim araçları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?


V, II, I, IV, III

I, II, V, III, IV

II, V, III, IV, I

V, II, III, I, IV

II, V, I, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Soruda verilen kitle iletişim araçlarından ilk önce 1456 tarihinde matbaa ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1827 yılında fotoğraf icat edilmiştir. Ardından 1837 tarihinde telgraf kullanılmaya başlanmıştır.1895 yılında icat edilen filmin ardından 1920 yılında da radyo kullanılmaya başlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum