Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #768206

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da günlük gazetelerin ortaya çıkışındaki etkilerden biri değildir?


Ticaretin gelişmesi
Feodalitenin baskısı
Gelişen bir sınıf olarak burjuvazinin ihtiyaçları ve siyasi mücadele gereklilikleri
Dinde reform hareketleri
18. Yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi

Yorumlar
  • 0 Yorum