Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #635427

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun tipik özellikleri içersinde yer almaz?


İnsan gücünün yerine makine gücünün geçmesi.

Kitle halinde seri üretimin gerçekleşmesi.

Nüfus kentlerde yoğunlaşması.

İnsanların programlanmış hayatlarının olması.

Bireylerin boş zamanlarında kitle toplumunun tüketim kalıplarından bağımsız olmaları.


Yanıt Açıklaması:

Kitle toplumunun tipik özelliği, insan gücünün yerine makine gücünün geçmesi ve kitle halinde seri üretimin gerçekleşmesidir. Kitle toplumunda nüfus kentlerde yoğunlaşırken bilimsel, teknolojik gelişmelere paralel olarak insanın yaşama süresi de uzamıştır. Yaşama süresi uzayan insanın kitle toplumu içinde programlanmış bir hayatı vardır. Kitle toplumunun üreten ve tüketen insanlarının hayatları iki grup altında programlanmıştır: Çalışma zamanı ve boş zaman. Çalışma zamanı üretim süreci içinde düzenlenmektedir. Birey boş zamanını yani serbest zamanını ise tüketici konumunda geçirmektedir. Seri üretim süreci içindeki bireyin çalışma zamanını değerlendirmeye olanağı yoktur. Bunun yanında, birey boş zamanında da kitle toplumunun tüketim kalıplarına bağlıdır. Yemek yeme, eğlenme, iletişim kurma ve kültür ürünlerini tüketme alışkanlıklarında; başka deyişle, boş zamanını düzenlerken özgür değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum