Toplum ve İletişim Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyonun acil durumlarda ilk olarak başvurulan kitle iletişim aracı olmasının nedenlerinden biri değildir?


Radyonun ticari olarak oldukça kârlı bir araç olması
Radyo vericileri kurmanın ve bu vericilerle yayın yapmanın maliyetinin düşüklüğü
Ses sinyallerinin çok uzak mesafelere ve geniş alanlara kolaylıkla gönderilmesi
Radyo vericileri, jeneratör ve akü gibi enerji kaynaklarıyla tüm koşullarda çalışabilecek teknolojiye sahip olması 
Radyo alıcılarının kolay taşınabilen ve çeşitli enerji kaynaklarıyla hemen hemen her yerde çalışabilen ucuz cihazlar olması 

2.Soru

Türkiye'de 1970 li yıllara gelene dek kitle iletişim araçlarının birbirleriyle rekabete giremediği dönemde gazetenin yerine getirdiği temel işlev aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Eğlendirmek
Eğitmek
Haberdar etmek
Monotonluğu gidermek
Tüketimi yönlendirmek

3.Soru

Gönderilmek istenen işarete bağlı olarak taşıyıcı dalga frekansının sıklığının değiştirilmesi anlamına gelen kısaltma hangisidir?


MM
LM
DM
FM
GM

4.Soru

Ortak çalışmayla gerçekleştirilen filmin yaratımında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Yönetmen
Oyuncu
Yapımcı
Kurgu
Işık

5.Soru

Her toplumda yaygın bir şekilde kabul gören kendine özgü kültürel değerlere ne ad verilir?


Yayın akışı

Elit kültür

Popüler kültür

Radyo kültürü

Arabesk kültür


6.Soru

Marconi en büyük ticari başarısını aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirmiştir?


Radyolar için tasarladığı radyo programlarıyla 
 Radyolarda yayınladığı reklamlarla 
Fm alıcıları olan radyolarla 
İngiliz Donanması ve denizcilik sektörü ile yaptığı ticari anlaşmalarla
 Spor karşılaşmalarının radyodan yayınlanmasıyla 

7.Soru

Radyo dalgalarını ilk keşfeden bilim adamı kimdir?


Guglielmo Marconi
John Logie BAird
Heinrich Rudolf Hertz
Charles Francis Jenkins
James Clerk Maxwell

8.Soru

......................................., kaynak durumundaki iletişim kuruluşlarının, topluma, araçlar yoluyla çeşitli iletiler aktarma sürecidir.


kitle iletişimi
kişisel iletişim
kişiler arası iletişim
iki kişi arasındaki iletişim
Hiç biri

9.Soru

Radyonun en fazla dinlendiği saatler olan sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerini ifade eden zaman dilimine ne ad verilir?


Kitle iletişim
Yayın akışı
Prime Time
Drive Time
Radyo programı

10.Soru

I. Sinema kitlelere ucuz bir eğlence sunar. II. Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır. III. Sinema medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir. IV. Sinema diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir. Yukarıdakilerden hangileri sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak nitelendirilmesinin nedenlerindedir?


I, II
I, II, III, IV
I, II, III
I, III
II, III, IV

11.Soru

Kitle iletişimi, kaynak durumundaki iletişim kuruluşlarının, topluma, araçlar yoluyla çeşitli iletileri aktarma sürecidir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim sürecinin öğelerinden biri değildir?


İleti, uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenir (gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarındaki muhabirler, yazarlar, program yapımcıları ya da bir web sitesini oluşturanlar gibi).
İleti, bir kişi, grup ya da kuruluş tarafından çok sayıda insana gönderilir (bir gazete, radyo, televizyon ya da internet kuruluşu tarafından yüzlerce, binlerce, milyonlarca insana yayın yapılması gibi).
İleti, hızlı ve sürekli bir şekilde bir kanal aracılığıyla iletilir (gazete, radyo, televizyon, internet gibi).
İleti en fazla iki kişi arasında değiş tokuş edilir. 
İletiyi alan kişi, yani alıcı, iletinin gönderildiği aracı seçerek iletişim sürecine giren, geniş bir kitle içindeki bireydir.

12.Soru

Türkiye’de film endüstrisinin 1970’li yılların ikinci döneminde zora girmesinin nedenlerinden birisidir?


Oyuncuların azalması

Senaristlerin azalması

Televizyon yayınlarının başlaması ve yaygınlaşması

Toplumsal yaşamda düzenlilik

Halkın ilgisinin azalması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun tipik özellikleri içersinde yer almaz?


İnsan gücünün yerine makine gücünün geçmesi.

Kitle halinde seri üretimin gerçekleşmesi.

Nüfus kentlerde yoğunlaşması.

İnsanların programlanmış hayatlarının olması.

Bireylerin boş zamanlarında kitle toplumunun tüketim kalıplarından bağımsız olmaları.


14.Soru

Türkiye’de radyo yayınlarının tarihi 1927 yılında kadar dayanır. 1927 yılında .......................................................... tarafından yapılan denemeler Türkiye’de gerçekleştirilen ilk radyo iletişimi olarak kabul edilir.


Türkiye Posta Telefon Telsiz Anonim şirketi (TPTTAŞ)
Türkiye Telefon Telsiz Telgraf Anonim şirketi (TTTTAŞ)
Türkiye Telefon Anonim şirketi (TTAŞ)
Türkiye Telefon Telsiz Anonim şirketi (TTTAŞ)
Türkiye Telefon Telsiz Televizyon Anonim şirketi (TTTTAŞ)