Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80969

Türkiye'de 1970 li yıllara gelene dek kitle iletişim araçlarının birbirleriyle rekabete giremediği dönemde gazetenin yerine getirdiği temel işlev aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Eğlendirmek
Eğitmek
Haberdar etmek
Monotonluğu gidermek
Tüketimi yönlendirmek

Yanıt Açıklaması: Avrupa ve Amerika'da 1930 yıllarda başlayıp 1950'li yıllara kadar süren radyo çağı Türkiye'de 70'li yılların ortalarına dek sürmüştür. Bunun nedeni televizyonun Türkiye'de geç yaygınlaşması olmuştur. Radyo, haber dışında radyo oyunları ve müzik yayınları ile ileti türlerini zenginleştirmiştir. Bu dönem gazetenin temel iletisi haber iletmektir. Doğru yanıt C'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum