Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #81032

I. Sinema kitlelere ucuz bir eğlence sunar. II. Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır. III. Sinema medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir. IV. Sinema diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir. Yukarıdakilerden hangileri sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak nitelendirilmesinin nedenlerindedir?


I, II
I, II, III, IV
I, II, III
I, III
II, III, IV

Yanıt Açıklaması: Sinemanın kitlelere ucuz eğlence sunması, popüler filmleri yığınlara ulaştırması, medya kültürünün başlıca ögelerinden biri olması ve diğer kitle iletişim araçlarının içeriklerinden biri olması, sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak nitelendirilmesinin nedenlerindendir. Doğru yanıt B şıkkıdır
Yorumlar
  • 0 Yorum