Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #80999

Postman, bilgi kirliliğini.............................. olarak adlandırır. Yine Postman’a göre; “yanıltıcı (yersiz, ilgisiz, parçalı veya yüzeysel) , yani insanda bir şey hakkında bilgi sahibi olma illüzyonu yaratan, oysa aslında insanı bilgilenmekten uzaklaştıran demektir.


enformasyon
informasyon
dezenformasyon
dizenformasyon
dezinformasyon

Yanıt Açıklaması: Postman, bilgi kirliliğini, dezenformasyon olarak adlandırır. Yine Postman’a göre; “yanıltıcı (yersiz, ilgisiz, parçalı veya yüzeysel), yani insanda bir şey hakkında bilgi sahibi olma illüzyonu yaratan, oysa aslında insanı bilgilenmekten uzaklaştıran demektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum