Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #409694

Kitle iletişim araçlarının iletişim sınırlılıklarını ortadan kaldırarak dünyayı küresel bir köy haline getirdiğini söyleyen kuramcı kimdir?   


Herbert Marcuse
Marshall McLuhan
Louis Althusser
Erich Fromm
Max Horkheimer

Yorumlar
  • 0 Yorum