Toplum ve İletişim Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi reklamın toplumsal etkisi değildir?


Reklam, kültürleri birbirine yabancılaştırır.
Reklam, rekabet ortamı yaratır.
Reklam, ihtiyaç yaratır.
Reklam, satın almaya teşvik eder.
Reklam, cinsiyet ayrımını körükler.

2.Soru

İnternet sayesinde coğrafi sınırların ortadan kalkmasıyla küresel internet uzamının bir üyesi olma bağlamında gündeme gelen kavram hangisidir?


Siber alan
Çoklu ortam
Kamusal alan
Nettaş
Sanal cemaat

3.Soru

Kaynağın karşısında konumlanmış olan ve iletiyi alması amaçlanan şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim

Kanal

Alıcı

Kanal

İleti


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın sahip olduğu sayısal bilginin özelliklerinden birisi değildir? 


Sıkıştırılabilirlik 

Somutluk 

Ağa bağlanabilirlik 

Yoğunluk 

Yönlendirilebilirlik 


5.Soru

Pişmiş, işlenmiş ve düşünce ile sistemleştirilmiş olanı anlatmak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Enformasyon

E-posta

Yeni medya

Bilgi

Site


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağ ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?


Seri üretim egemendir
Bilginin üretimi etkindir
Merkezi olmayan yapılar ekonomiden sorumludur
Ürünler kişiselleştirilir
Ekonomik dengeler hızlıca değişebilir

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketim kültürünün yayılmasında etken faktörlerden biri olamaz?


Reklamlar

Fuarlar

Büyük mağazalar

Statü göstergesi

Ürün sayısında azalma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet ile birlikte meydana gelen sosyo-ekonomik etkilerden birisi değildir.


Tele-çalışma olgusunun yaşama geçmesi

E-ticaret kavramının ortaya çıkması

Tanıtım ve pazarlama etkinlikleri açısından çeşitli yeniliklerin ortaya çıkması

Elektronik ekonomi kavramının ortaya çıkması

Ekonominin tamamen dijitalleşmesi


9.Soru

İlk film gösterimi ne zaman ve nerede gerçekleştirilmiştir?


1888 Almanya
1895 Paris
1902 İngiltere
1905 İtalya
1922 Almanya

10.Soru

Tek başına bir kanal yayını değil, birçok televizyon ve radyo kanalını içine alan sayısal yayın paketini içeren platform ne olarak tanımlanır?


Uydu yayını
Şifreli kanal
Ulusal televizyon
Bölgesel televizyon
Yerel televizyon

11.Soru

Genel izleyici yerine, belirli bir hedef kitleye yönelik olarak, belirli bir tema üzerinde uzmanlaşmış yayıncılığa ..........................................................denir


Tematik Yayıncılık
Şematik Yayıncılık
Şabloncu Yayıncılık
Görsel Yayıncılık
Genel Yayıncılık

12.Soru

Hareketli görüntünün ortaya çıkması ile fotoğrafın sunduğu gerçekliğe mekân ile birlikte ……….. öğesi de eklenmiştir. Böylelikle film sadece gerçek hayattaki nesneleri, insanları, mekânları değil; olayları ve hareketleri de olduğu gibi yansıtma gücüne sahip olmuştur.Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade hangi seçenekte yer almaktadır?


Uzay

Boyut

Mizansen

Zaman

Dekor


13.Soru

Tüketim kavramı iktisat ve pazarlama açısından açıklanmaya çalışıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Statü göstergesidir.
Kültürel kazanımdır.
Göstergeler sistemidir.
Toplumsal değerler düzenidir.
İhtiyaçların giderilmesidir.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda cinsiyet ayrımcılığı örneklerinden biri değildir?


Çocukların reklamlarda kullanılması
Deterjan reklamlarında, uzman olarak erkeklerin kullanılması
Kadınların sürekli ev işi yapan, anne rolünde gösterilmesi
Kamyon, otobüs, lastik, motor yağı reklamlarında sürekli erkeklerin kullanılması
Ailenin bakımı, beslenmesi ve ev işlerine yönelik ürünlerde sürekli bu işlerin kadınların görevi olduğu algısı yaratılması

15.Soru

‘Biri Bizi Gözetliyor’ gibi gündelik hayatın 24 saat kesintisiz ve canlı olarak yayınlandığı programlar, insandaki hangi eğilime bağlı olarak yapılmaya başlandığı söylenebilir? 


Olayların neden-sonuç ilişkisi içinde açıklama eğilimi
Gözetleme eğimi
Sav-karşıt sav eğilimi
Kültürel eğilim
Kaçış eğilimi

16.Soru

Kitle iletişim araçlarının iletişim sınırlılıklarını ortadan kaldırarak dünyayı küresel bir köy haline getirdiğini söyleyen kuramcı kimdir?   


Herbert Marcuse
Marshall McLuhan
Louis Althusser
Erich Fromm
Max Horkheimer

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci nesil internet hizmeti grubunda sayılır?


Çoklu ortam kütüphanesinde bilgi arama
Email ile haberleşme
etkileşimli seyrüsefer
kullanıcıların paylaşımlarla web hizmetlerine katkı sağlaması
chat

18.Soru

Elektrik yüklerinin yalnız birbirlerini değil çevrelerini de etkilediğini keşfeden kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Heinrich Rudolf Hertz

David Hughes

Faraday

Guglielmo Marconi

Cames Clerk Maxwell


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Televizyonu çağın en yetkin kitle iletişim aracı haline dönüştüren ögelerden biri değildir?


Televizyon tarafından yayınlanan görsel ve işitsel iletiler, ancak yayınları alan televizyon alıcısının yüksek teknolojiye sahip olması ile gerçekleşir.

Televizyon tarafından yayınlanan görsel ve işitsel iletiler, yayınları alan televizyon alıcısı sayısı kadar çoğaltılmış (yeniden üretilmiş) olur.

Televizyon, sesli ve hareketli görüntüler üretir.

Televizyonun aktardığı görsel ve işitsel iletiler uzak mekânlarda bulunan ve bir kitle oluşturacak kadar çok alıcı tarafından aynı anda izlenebilir.

Televizyon, ürettiği görsel ve işitsel iletileri kaynaktan çok uzak mekânlara aktarabilir.


20.Soru

Hiç bir bilgisayar dili bilmeden birkaç kutunun içi doldurularak kolaylıkla yayınlanabilen kişisel sayfalara verilen ad.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?


Site

Bağlantılı Metin

Blog

Çoklu Ortam

Yeni Medya