Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #615538

Aşağıdakilerden hangisi tüketim kültürünün yayılmasında etken faktörlerden biri olamaz?


Reklamlar

Fuarlar

Büyük mağazalar

Statü göstergesi

Ürün sayısında azalma


Yanıt Açıklaması:

Mallar çoğunlukla anlık tüketim ya da kullanım için ya da diğer mallarla değişim için üretilmekteydi. Ancak feodalizm yıkıldıktan ve kapitalizm oluşmaya başladıktan sonra sistem pazara, paraya ve kâra dayalı hale gelmiştir. Üretim, evlerden atölyelere taşınmış ve zamanla fabrika ve bürolara yayılmıştır. Böylece tüketimin kendi alanı da oluşmaya başlamıştır. Yeni iletişim araçları, pazarlamacılar, yayılma etkilerinin öncüleri bu değişim için itici güç oluşturmuştur. Ürünlerin sayısı sürekli olarak artmış, daha çok fırsatlarla daha çok yerde alınabilir hale gelmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum