Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #594098

Aşağıdakilerden hangisi "istediğini izle sistemi"ne karşılık gelir?


Video-on-Demand

Hypertext

Hyperlink

Pay-Per-View

Internet Protocol TV


Yanıt Açıklaması:

Video-on-Demand, sayısal kablo ya da genişbant üzerinden etkileşimli olarak elektronik TV program rehberini kullanarak izleyicinin istediği programı izlediği yayın sistemidir. Diğer bir deyişle "istediğini izle sistemi"dir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum