Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #635431

  1. Bilgi yaymak
  2. Haber vermek
  3. Eğlendirme
  4. Eğitim.
  5. Tüketici durumuna getirme

Yukarıdakilerden hangileri kitle iletişim araçlarının işlevleri içerisinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Kitle iletişim araçlarının temel görevi bilgi yaymaktır. İnsanların bilgi edinme ihtiyaçları, kitle iletişim araçlarının bu görevlerini doğal olarak öne çıkartmıştır. Bilgi denildiğinde de ilk olarak haber akla gelir. Haber vermek, bireyin kendisinden uzakta olan şeyleri gözlemesini sağlar. Kitle iletişim araçları; bilgilendirme yanında eğlendirme ve bireyleri yeni ürünler için tüketici durumuna getirme işlevlerini de üstlenir. Kitleler, özellikle spor, müzik ve eğlence konularının çekiciliği nedeniyle, bu araçların oluşturduğu iletişim sürecinden çıkamaz duruma gelmişlerdir. Bu araçlar eğlendirir. İnsanların boş zamanlarını eğlenerek tüketmesini sağlar. Doğrudan ve dolaylı eğitim işlevleri de vardır. Yeni ürün ve hizmetlerin topluma tanıtımını sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum