Toplum ve İletişim Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İletişim süreci öğelerinden hangisi teknik ve mühendislik alanının ilgi olanı olarak değerlendirilmektedir?


İleti

Kaynak

Alıcı

Kanal

Kodlama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinema filmi üretiminde yer alan uzmanlaşmış iş güçlerinden değildir?


Işık Operatörü
Sanat yönetmeni
Yapımcı
Kostüm Uygulayıcıları
Özel efek uzmanları

3.Soru

Nettaş kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır?


1969
1982
1984
1992
1996

4.Soru

Hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmim edecek, kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin planlaması, yönetimi ve denetimi çabalarıdır.

Yukarıdaki ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinin tanımlamasıdır?


Satış teşviki

Halkla ilişkiler

Tutundurma

Pazarlama

Reklam


5.Soru

  1. Bilgi yaymak
  2. Haber vermek
  3. Eğlendirme
  4. Eğitim.
  5. Tüketici durumuna getirme

Yukarıdakilerden hangileri kitle iletişim araçlarının işlevleri içerisinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

Hepsi


6.Soru

Kontrollü olarak radyo sinyalini göndermeyi başaran ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 


Heinrich Rudolf Hertz 
James Clerk Maxwell 
Michael Faraday 
Guglielmo Marconi 
John Logie Baird 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimi tanımlamaktadır?


el kol hareketleri
yazı
işaretler
konuşma
giyim

8.Soru

Ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’a göre aşağıdakilerden hangisi soğuk kitle iletişim araçlarından birisidir?


Yazı

Radyo

Televizyon

Sinema

Fotoğraf


9.Soru

Takvim-i Vekayi hangi tarihte yayımlanmaya başlamıştır?


1789

1806

1818

1820

1831


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle tüketimi ile ilgili değildir?


Kitle üretimi
Kitle dağıtımı
Kitle iletişim araçlarının gelişimi
Ürün tanıtımı
Halkla ilişkiler

11.Soru

Film endüstrisinin çıktıları nerede yer almaz?


Televizyon
Gazete
Radyo
Dergi
Sözlük

12.Soru

I. Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunar.

II. Film seyretmek insanın boş zaman etkinliklerinden biridir.

III. Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.

IV. Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Sinemanın ögeleri

Sinemanın kitlesel bir iletişim biçimi olarak nitelendirilmesinin nedenleri

Sinemanın izleyici üzerindeki etkileri

Sinemanın iletme gücü

Sinemanın başlıca evreleri


13.Soru

Haziran 2011 itibarıyla Türkiye nüfusunun ne kadarı internet erişimine sahiptir?


% 35

%50

%30,5

%44,4

%65,4


14.Soru

Dünyanın en çok İnternet kullanan ilk üç ülkesi seçenekelrden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çin, Hindistan, Japonya

Almanya, Rusya, Britanya

Hindistan, Brezilya, Almanya

Çin, ABD, Japonya

ABD, Hindistan, Britanya


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyonun aile yapısında neden olduğu değişimlerden biri değildir?


Aile içindeki geleneksel ilişkilerin çözülmesi

Ailedeki tüketim alışkanlıklarının değişmesi

Aile içerisinde, kadın ve erkeğin rollerine bakış açısının değişmesi

Ailece birlikte geçirilen zamanın artması

Aile içindeki iletişimin azalması


16.Soru

İletişim sürecinde, ileti sinyallerini kaynaktan alıcıya taşıyan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


Kodlama

Kaynak

Alıcı

Kanal

Geri Bildirim


17.Soru

Toplumsal, kültürel olarak kurulan ifade tarzına ne denir?


Anlatım aracı

İmge

Diyalog

Anlatı

Söylem


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi televizyonun yol açtığı aile yapısı değişikliği hakkında doğru bir ifadedir?


Aile içi şiddetin çoğalmasına sebep olması

Toplumun daha fazla tüketmeye özendirilmesiyle, tüketim alışkanlıklarının değişmesi

Aile içerisinde, kadın ve erkek rollerinin tamamen değişmesi

Evlerde aile içinde beraber televizyon seyretme alışkanlığının giderek çoğalması

Televizyonda seyredilecek kanallarının çoğalması ile ev halkının hangi kanalı izleyecekleri konusunda tartışmalar yaşanması


19.Soru

Kitle toplumunda yaşayan bireyler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirebilirler?


Uzak mesafelere kolaylıkla ulaşabilirler.
Ürettikleri zaman özgürdürler.
Kalabalıklar içinde yaşar yalnızlık duymazlar.
Ürettiklerini tanır ve sahip çıkarlar.
Toplumsal değerleri yönlendirirler.

20.Soru

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan yeni medyanın sahip olduğu özellikleri, toplumların ekonomik, politik ve sosyal yaşamında önemli değişikliklere yol açmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişiklikler arasında yer almaz?


Enformasyon miktarında artış
İletişim sürecinde hızlanma
Alıcının kontrolünün artışı
Dar kapsamlı yayıncılıktan kitlesel yayıncılığa yönelme
Kite iletişiminde sahiplik ve kontrolün azalması