Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #663509

I. Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunar.

II. Film seyretmek insanın boş zaman etkinliklerinden biridir.

III. Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.

IV. Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Sinemanın ögeleri

Sinemanın kitlesel bir iletişim biçimi olarak nitelendirilmesinin nedenleri

Sinemanın izleyici üzerindeki etkileri

Sinemanın iletme gücü

Sinemanın başlıca evreleri


Yanıt Açıklaması:

Sinemayı, kitlesel bir iletişim biçimi olarak nitelendirmemizin başlıca nedenleri şunlardır:

 • Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ılaşır.
 • Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunar.
 • Sinema, görüntü ve ses teknolojilerni kitlesel ortamlarda iletileri gönderebilecek şekilde kullanır.
 • Film seyretmek insanın boş zaman etkinliklerinden biridir.
 • Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.
 • Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.
 • Diğer kitle iletişim araçları ve ortamları film endüstrisinin ürünlerinin kitlelere ulaşmasında rol oynar.
 • Filmler uzmanlaşmış kişiler tarafından pahalı ve karmaşık teknolojiler kullanılarak üretilir.
 • Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
 • Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.

Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
 • 0 Yorum