Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #635426

Belli bir coğrafi mekana yayılmış olan insanların; birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, aralarında duygu ve düşünce birliği olmadan oluşturduğu insan topluluğuna ne ad verilir?


Topluluk

Kitle

Kalabalık

Kütle

Grup


Yanıt Açıklaması:

Birey fiziksel olarak ilişkide olmadığı ve duygusal bağı olmadığı başka insanlarla bir kalabalık oluşturabilirler. İnsanlar belli bir coğrafi mekana yayılmış olarak, birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, duygu ve düşünce birliği olmadan da bir bütün oluşturabilirler. Buna toplumbilimciler kitle demektedirler. Örneğin farklı mekanlarda oturarak aynı gazeteyi okuyan, aynı televizyon kanalını izleyen insanlar bir kitledir. Bu kitleyi oluşturan insanların aynı mekanı paylaşması, birbirleriyle fiziksel ilişki kurması gerekmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum