Toplum ve İletişim Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın bir bileşeni değildir?


Bilgisayar altyapısı

Bilgi teknolojileri

İletişim ağları

Genel teknoloji

Geleneksel habercilik


2.Soru

Amerika’daki ilk radyo programı yayınlarını başlatan kurum/kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


RCA

Radyo Veronica

NBC

BBC

Westinghouse


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber kavramını tanımlamaktadır?


İnsanların yakın çevresinden yeni olarak duyduğu herşey
Yeni olan her türlü bilgi, duygu, düşünce paylaşımı
İnsanların günün belli bir saatinde televizyondan izlediği olaylar
İnsanların gazete yer alan ve siyasal özelliğe sahip fotoğraflarla desteklenmiş olayları okuması
Daha önceden bilinmeyen ve insanların ilgileneceği bir olayın kitle iletişim araçlarından duyurulduğu bilgi

4.Soru

İrlandalı bir telgraf operatörü olan ...................................., 1873 yılında gerçekleştirdiği deneyler sonucunda televizyonun keşfinin ilk adımlarını atmış oldu.


Joseph May
Paul Nipkow
John Logie Baird
Charles Francis Jenkins
Herbert Marcuse

5.Soru

Belli bir coğrafi mekana yayılmış olan insanların; birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, aralarında duygu ve düşünce birliği olmadan oluşturduğu insan topluluğuna ne ad verilir?


Topluluk

Kitle

Kalabalık

Kütle

Grup


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bileşenlerinden birisi değildir?


Satış teşviki

Kişisel Satış

Fiyat

Halkla İlişkiler

Reklam


7.Soru

İnterneti diğer kitle iletişim araçlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Görüntülü olması

Asenkronik iletişime imkân vermesi

Senkronik iletişime imkân vermesi

Adem-i merkeziyetçi doğası ve etkileşimli olması

Reklamlara yer vermesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın kitle iletişimi olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?


İzleyiciler üretime katılabilir

Kitlelere ucuz eğlence sağlar

Haber sunar

Gerçek yaşamı anlatır

Starlara yer verir


9.Soru

İnfotainment nedir?


Infotainment, haber bültenlerinde şiddet haberlerinin sunulma biçimidir.

Infotainment, eğlence programları içinde şiddet haberlerinin verilme biçimidir.

Infotainment, haber bülteni formatının televizyonun eğlendirme işleviyle bir arada kullanıldığı yeni haber sunum biçimidir.

Infotainment, televizyondaki eğlence programlarının yarışma programı formatında verilme biçimidir.

Infotainment,haber bültenlerinde sadece siyasi haberlerin verilme biçimidir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi televizyon reklamlarının özelliklerinden biri değildir?


İkna etmek

Mal ve hizmetleri tanıtmak

Davranış ve tutum değişikliklerine yönlendirmek

Sıkça tekrarlardan kaçınmak

Dikkat çekmek


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada internet kullanımının en az olduğu bölgedir?


Kuzey Amerika

Okyanusya

Avrupa

Afrika

Asya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog kitle iletişimdeki izleyici için doğru bir ifade değildir?


Heterojendir

Coğrafi sınırları çizilmiştir

Medyayı pasif olarak okur

Kültürel sınırları çizili değildir

Politik sınırları çizilmiştir


13.Soru

Modern anlamda ilk gazete hangi tarihte yayın hayatına başlamıştır?


1609

1619

1622

1631

1640


14.Soru

Televizyon ekranlarının çalışma prensibinin dayandığı katot ışın tüplerinin temelleri hangi bilim adamı tarafından atılmıştır?


Karl Ferdinand Braun
Joseph May
Paul Nipkow
John Logie Baird
Charles Francis Jenkins

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal imajı değerlendirirken yararlanılan özelliklerden biri değildir?


Kurum hakkındaki düşünce
Kurumun tanınırlığı
Kurumun prestiji
Kazanacağı miktar
Kurumun rakipleriyle karşılaştırılması

16.Soru

Kaynağın bir şeyi alıcıya iletmek için ürettiği sözel, görsel sinyal ya da sinyaller bileşimine ne ad verilir?


 İleti

 Kanal

Hedef

Kodlama

Komünikasyon


17.Soru

(I) Daha fazla tüketiciye ulaşılabilmesi (II) İşletme maliyetlerinin düşmesi (III) Dünya ülkelerindeki emek piyasasının ucuz olması (IV) İş yerine gitmeden işlerin evden yürütülebilmesi rahatlığı İnternet ortamında ticaretin yaygınlaşma sebebi yukarıdakilerden hangisidir?


Yalnız II
I, II ve IV
I ve II
II ve III
I, II, III, IV

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumları reklam vermeye yönelten hedeflerden biri değildir?


Eğlendirmek
Bilgilendirmek
Marka imajı oluşturmak
Marka bilinirliğini arttırmak
Ürün ya da hizmeti satın almak

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ile değişen iletişim biçimlerini tanımlamaz?


ileti hem uzmanlaşmış bireyler tarafından hem de her birey tarafından düzenlenebilir.
iletiler tek bir merkezden kitlelere gönderilir.
alıcı anında geri bildirim gönderebilir.
alıcı kendi kontrolüyle ağa bağlanabilir
alıcı istediği anda iletiyi alabilir.

20.Soru

Film kamerasını geliştiren kimdir?


Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Thomas Edison

Josaph Antoine Plateue

Goerge Pulitzer