Toplum ve İletişim Deneme Sınavı Sorusu #653623

Aşağıdakilerden hangisi televizyon reklamlarının özelliklerinden biri değildir?


İkna etmek

Mal ve hizmetleri tanıtmak

Davranış ve tutum değişikliklerine yönlendirmek

Sıkça tekrarlardan kaçınmak

Dikkat çekmek


Yanıt Açıklaması:

Sıkça tekrarlardan kaçınmak televizyon reklamlarının özelliklerinden birisi değildir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum